Commissievergaderingen

Donderdag 20 oktober 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid (besloten)

Gesprek
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

RIVM over PFAS

Technische briefing
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Klimaat en Voedsel

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

AIV - Advies Impact Russische aanvalsoorlog (geannuleerd! Er wordt naar nieuwe datum gezocht)

Technische briefing
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Gesprek over implementatie van Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Veiligheid en integriteit Defensie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid (besloten)

Gesprek

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Werkwijze J&V

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Eurocommissaris Reynders inzake EU-voorstel IMVO (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Arbeidsmarktdiscriminatie (wordt verplaatst naar 15 december 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Technische briefing door Raad van State over de Beschouwing over de Klimaatnota 2022

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten (verplaatst naar 2 november 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Politie

Commissiedebat
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:45 uur

China

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (36212)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka (31265-109)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:15 - 15:45 uur

Europese aspecten van de hoofdrailnetconcessie door DG MOVE en vervolgens door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101) (tweede termijn, voortzetting van 19 september 2022)

Notaoverleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (verplaatst naar 13 december 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 21:00 uur

Mensenrechtenbeleid

Notaoverleg
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Rijksbreed Cloudbeleid

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vervolg commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Studenten Haagse Hogeschool minor Koninkrijksrelaties

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal