Notaoverleg : Mensenrechtenbeleid

De vergadering is geweest

20 oktober 2022
16:00 - 21:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*

Spreektijden (eerste/tweede termijn):
VVD: 7/4 minuten
D66/PVV/CDA/SP/PvdA/GroenLinks: 6/3 minuten
Overige fracties: 4/2 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage 2021 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie AIV Advies Regulering van Online Content

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Mensenrechtenrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de huidige situatie in Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het AIV-advies ‘Mensenrechten; Kernbelang in een geopolitiek krachtenveld’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over nadere juridische duiding t.a.v. de kwalificatie van apartheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Standpunt van het kabinet ten aanzien van de uitvoering van de motie van het lid Karabulut c.s. over in 2022 geen afvaardiging van de regering naar het WK in Qatar sturen (Kamerstuk 21501-02-2273)

  Te behandelen:

  Loading data