Commissiedebat : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

20 oktober 2022
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD PER FRACTIE 3 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering moties verbod gebruik glyfosaathoudende middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geactualiseerd Nationaal Actieplan Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (2022-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Openbaarmaking van het juridisch advies met betrekking tot glyfosaathoudende middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Actuele ontwikkelingen op het terrein van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan Pesticide Action Network Netherlands (PAN) m.b.t. voorbereiding van herziening dRAR over glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data