Commissiedebat : Landbouw, Klimaat en Voedsel

De vergadering is geweest

20 oktober 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  SER-verkenning ‘Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tussenevaluatie en voortgangsrapportage Nationaal Programma Landbouwbodems

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie voedselagenda 2016-2020 en het voedselbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verkenning Afrekenbare Stoffenbalans

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek buitenlandse aankoop landbouwgronden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op petitie Transitiecoalitie Voedsel (TcV) "Plantaardig het nieuwe normaal"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport van Wageningen Economic Research (WEcR) naar de mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijven in de land- en tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ordening beeldmerken met duurzaamheidsclaim op voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationale Eiwit Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken winkelcertificering voor de verkoop van onverpakte biologische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over Gemeenschappelijk landbouwbeleid 23-27

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken en vervolg Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie verzoek commissie over bericht van LTO 'mogelijk meer ammoniakuitstoot bij 1 ster Beter Leven Kip’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie minister op "notitie '2023 overgangsjaar voor GLB en 7e APN' van LTO-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data