Commissievergaderingen

Vrijdag 24 juni 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

België

Werkbezoek
Brussel

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Cursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek aanvraag spoed e-mailprocedure CD Asiel- en Vreemdelingenbeleid

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (TK 36135)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Wetsvoorstel excessief lenen behandelen in een wetgevingsoverleg op 4 juli 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek vh lid Van der Molen twee schriftelijke overleggen samen te voegen, betreffende Ruimte voor onderwijs tijdens corona en Tweede voortgangsrapp NPO in mbo en ho

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek vh lid Westerveld om spreektijden van commissiedebat 'Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap' met twee minuten te verruimen

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)