Commissievergaderingen

Donderdag 4 november 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting

Werkbezoek
Boedapest, Hongarije (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Autumn meeting (On-line)

Werkbezoek
Zoom (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Menselijke maat'

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Juridische beroepen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

China (gewijzigde tijd)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsmarktbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali DATUM GEWIJZIGD: woensdag 27 oktober 13.00-16.00 uur.

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek commissiedebat samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Kennisagenda: Nederland en de (hervorming van de) Wereldhandelsorganisatie

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Landbouw, klimaat en voedsel GEEN DOORGANG verplaatst naar nader te bepalen datum

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Buitenlandse investeerders op de Nederlandse woningmarkt (tot nader order uitgesteld in verband met te korte voorbereidingstijd van de zijde van de deelnemers)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU Defensieraad 15-16 november 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Algemene Rekenkamer - Aandachtspunten begroting 2022 SZW

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EMAILPROCEDURE: verzoek brief over uitzetting Tom Vennink uit Rusland

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35915)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eindrapportage inzake Raadspersonen Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Werkbezoek MIT

Werkbezoek
Op locatie (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

delegatie Guatemala (digitaal)

Bijzondere procedure
Rommekamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Uithuiszettingen van inwoners recreatiewoningen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek omzetten commissiedebat RBZ/OS in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd