Commissievergaderingen

Maandag 20 september 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the State Duma elections in the Russian Federation, on 19 September 2021

Werkbezoek
Geannuleerd Rusland (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Alkaya (SP) om een openbaar gesprek te voeren na vertoning van een documentaire over de Hersteloperatie Toeslagen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van het lid Erkens (VVD) om een kabinetsbrief te vragen over situatie op internationale gasmarkt

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Gouverneur Aruba

Gesprek
Max van der Stoelzaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Beukering (D66) om de Verzamelwet SZW 2022 van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen af te halen gezien de aankondiging van de tweede nota van wijziging

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Beckerman (SP), mede namens de fracties van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en CU, om extern onafhankelijk juridisch advies in te winnen m.b.t. vergunning gaswinning onder Waddenzee

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel schriftelijk overleg over de kabinetsbrief over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092, nr. 27)

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)