E-mailprocedure : Voorstel schriftelijk overleg over de kabinetsbrief over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092, nr. 27)

De vergadering is geweest

20 september 2021
12:00 uur
Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u een voorstel aan van de leden De Groot (D66), Thijssen (PvdA) en Van Raan (PvdD) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092, nr. 27) met als inbrengdatum donderdag 23 september om 14.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 20 september om 12.00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit verzoek (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 
 
Beste griffie,
 
Na het inspirerende rondetafelgesprek vandaag over de Stroomkabel windpark Schiermonnikoog, wil ik namens Tjeerd de Groot (D66) en Joris Thijssen (PvdA) een schriftelijk overleg aanvragen naar aanleiding van Kamerbrief 35092 nr 27 met een inbrengdatum van donderdag 23 september om 14.00 uur. Gezien de PV pas gepland staat op 28 september en het debat hierover op korte termijn wordt ingepland, vraag ik u dit per e-mailprocedure voor te leggen aan de commissie. Veel dank.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel schriftelijk overleg over de kabinetsbrief over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092, nr. 27)

    Te behandelen:

    Loading data