E-mailprocedure

Verzoek van het lid Beckerman (SP), mede namens de fracties van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en CU, om extern onafhankelijk juridisch advies in te winnen m.b.t. vergunning gaswinning onder Waddenzee

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Beckerman (SP), mede namens de fracties van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en CU, om extern onafhankelijk juridisch advies in te winnen m.b.t. vergunning gaswinning onder Waddenzee"Deze vergadering is geweest