E-mailprocedure : Verzoek van het lid Beckerman (SP), mede namens de fracties van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en CU, om extern onafhankelijk juridisch advies in te winnen m.b.t. vergunning gaswinning onder Waddenzee

De vergadering is geweest

20 september 2021
12:00 uur
Leden en plaatsvervangende leden van vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u aan een verzoek van het lid Beckerman (SP), mede namens de fracties van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en CU, om extern onafhankelijk juridisch advies in te winnen over de vraag in hoeverre de wetgeving in brede zin de minister de mogelijkheid biedt een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee  te weigeren.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 20 september 2021 om 12.00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit verzoek (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat


Beste griffie,
 
 
Via emailprocedure willen de Socialistische Partij, GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, CDA en D66 steun vragen om extern onafhankelijk juridisch advies in te winnen met de vraag in hoeverre de wetgeving in brede zin de Minister de mogelijkheid biedt een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee  te weigeren.
Vanwege het lopende proces is spoed verreist.