E-mailprocedure : Voorstel van het lid Erkens (VVD) om een kabinetsbrief te vragen over situatie op internationale gasmarkt

De vergadering is geweest

20 september 2021
10:00 uur
Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u een voorstel aan van het lid Erkens (VVD)  om het kabinet te vragen uiterlijk vrijdag 24 september 2021 een appreciatie aan de Kamer te doen toekomen over de situatie op de internationale gasmarkt en hoe dat Nederland raakt. Daarnaast het verzoek om zo spoedig mogelijk antwoord te geven op zijn Kamervragen over ‘De hoge aardgasprijzen en leveringszekerheid’.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 20 september om 10.00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit voorstel (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*
 
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Aan: Commissie EZK <cie.ezk@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Verzoek emailprocedure m.b.t. brief over situatie internationale gasmarkt en z.s.m. antwoord op schriftelijke vragen
 
Beste,
 
Gezien de snel toenemende gasprijzen op de internationale markt, de beperkte gevulde Nederlandse gasvoorraden, en de met hoog tempo stijgende gasprijzen in het Verenigd Koninkrijk heeft het lid Erkens onderstaand verzoek.
 
Silvio Erkens zou graag een emailprocedure starten om namens de commissie EZK de minister en staatssecretaris van EZK te verzoeken om uiterlijk eind volgende week een brief naar de Kamer te sturen met een appreciatie over de situatie op de internationale gasmarkt en hoe dat Nederland raakt. Daarnaast het verzoek om zo spoedig mogelijk antwoord te geven op de schriftelijke vragen van het Lid Erkens over ‘De hoge aardgasprijzen en leveringszekerheid’.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Kabinetsbrief met een appreciatie van de situatie op de internationale gasmarkt

    Te behandelen:

    Loading data