Commissievergaderingen

Woensdag 3 februari 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 09:45 uur

Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarmgeboortezorg.nl - 'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg'

Petitie
Tilanuskamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Honouring of Obligations and Commitments meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Materieel Defensie

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Stand van zaken Einstein Telescoop

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie (is omgezet in schriftelijk overleg op 4 februari 2021)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Europees Defensiefonds (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

de heer Van Wissen inzake impact demografische ontwikkelingen op buitenlandse beleid (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:45 - 13:45 uur

Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Oude zaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (verplaatst naar 10 februari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 13:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema (PVV) om een vaccinatieschema te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Criminaliteitsbestrijding (verplaatst naar 26 mei 2021)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Inburgering(swet)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Politie

Notaoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vijfde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanmelden als hamerstuk inzake Kamerstuk 35689

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35680)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing (35165-30)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Impact van technologische ontwikkeling op het buitenlands beleid (via videoverbinding)

Rondetafelgesprek
Tilanuskamer

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum (on-line)

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Besloten technische briefing met de Algemene Rekenkamer over het rapport van de verschillende Europese rekenkamers over voorbereiding op resolutie van middelgrote en kleine banken.

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal