Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie LNV - 3 februari 2021 (per videoverbinding)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie LNV - 3 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbod G1000.nu voor presentatie over G1000Landbouw en landbouwakkoord
4
Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

Te behandelen:

24
Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota ‘Weidse blik op de weidevogels’ van het lid Von Martels
27
Stafnotitie stand van zaken kennisagenda LNV 2020
28
Stafnotitie bij rapport big data
29
Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
• Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
• Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
• Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
• Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
• Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
• Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
• Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
• Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
• Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
• Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
37
Inplannen algemeen overleg Natuur

Details

Besluit: Het algemeen overleg Natuur inplannen op maandag 8 februari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur.
38
Onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg NVWA

Details

Besluit: De onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg NVWA van 2 februari 2021 schriftelijk inventariseren, uiterlijk aan te leveren op vrijdag 5 februari 2021 om 14.00 uur. De minister van LNV zal verzocht worden de beantwoording uiterlijk dinsdag 9 februari 2021 om 15.00 uur aan de Kamer te sturen.