Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

3 februari 2021
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor de beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en bij wijziging van de Grondwet regels te stellen voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van het werkbezoek naar Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en met 7 januari 2021 over landspakketten en de voortgang van het bestuursakkoord en de actuele bestuurlijke situatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging voedselhulp Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de vierde tranche liquiditeitssteun aan Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en vierde tranche liquiditeitssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste halfjaarrapportage 2020 Cft BES

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren (Kamerstuk 35200-IV-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Zorgen Eilandsraad van Openbaar Lichaam Saba over budget openbaar lichaam

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

  Voorstel data komende procedurevergaderingen:
  woensdag 14 april 13.00 - 13.30
  woensdag 12 mei  13.00 - 13.30