Commissievergaderingen

Woensdag 30 september 2020

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:00 - 10:15 uur

RedTeam: Wim Schellekens en Bert Slagter

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Rathenau Instituut - onderzoeksrapport Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
K4

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (verplaatst naar 15 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad [Wordt omgezet in een schriftelijk overleg]

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (nieuw tijdstip 11 - 12 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Zeden

Technische briefing
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om WGO te plannen voor wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht funderend onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Rondetafelgesprek Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” (35341)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad d.d. 5 en 6 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over advies 'De bodem bereikt?!'

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek brief regering naar aanleiding van het bericht ‘Kremlin adviseur actief in NL rond MH17’

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Machtigingswet oprichting Invest International

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (TK 35570-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele EU gezondheidsministersbijeenkomst 2 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen - 35547

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

CBR - omgezet in een schriftelijk overleg op 1 oktober 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:45 - 17:00 uur

Zwangerschap en geboorte (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering
K4

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Inzet van criminele burgerinfiltranten

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

The Netherlands-America Foundation (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

EMAILPROCEDURE: Verzoek brief Nagorno Karabach voor AO RBZ van aanstaande dinsdag

E-mailprocedure
(besloten)