Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

30 september 2020
10:00 - 10:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m toevoeging agendapunt *) 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten en concept-Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken moties gevangeniswezen Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 8 Ministerie van BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Telecomtarieven Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Doorgeleiden verzoek commissie over de vraag van mevrouw E.v. T. over de hoogte van het tarief van de overdrachtsbelasting op Caribisch Nederland naar de verantwoordelijke bewindspersoon

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Halfjaarrapportage 2020 wederopbouw Sint Maarten en acties ter versnelling van de wederopbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

 10. 10

  Overzicht geplande KR-activiteiten

  -do 01-10-2020 16.00 - 18.30 Gesprek Videogesprekken met de Eilandsraden van Bonaire en Saba en met de bestuurscolleges van Bonaire en Saba en de regeringscommissaris en de plv. regeringscommissaris van Sint Eustatius
  -wo 14-10-2020 13.00 - 14.00 Gesprek Consulaat Verenigde Staten Curaçao
  -wo 28-10-2020 10.00 - 10.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  -wo 18-11-2020 13.30 - 14.00 Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  -wo 16-12-2020 16.30 - 17.00P rocedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

   
 11. 11

  IPKO 2021

  Besluit: De commissie zal, in samenspraak met de andere betrokken partijen, in november nader besluiten omtrent het IPKO in januari 2021