E-mailprocedure : EMAILPROCEDURE: Verzoek brief Nagorno Karabach voor AO RBZ van aanstaande dinsdag

De vergadering is geweest

30 september 2020
18:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Hierbij leg ik u het voorstel voor van de leden Voordewind en Van Helvert om de minister van Buitenlandse Zaken namens de commissie te verzoeken om in zijn afgelopen maandag tijdens het nota overleg over Ruslandstrategie toegezegde brief inzake conflict Armenië en Azerbeidzjan specifiek in te gaan op de onderstaande vragen en deze brief uiterlijk maandag 5 oktober aan de Kamer toe te zenden met het oog op het AO RBZ van dinsdag 6 oktober a.s.
Ik verzoek u om uw reactie op dit voorstel, namens uw fractie, via reply all, toe te zenden, uiterlijk nog heden vóór 18.00 uur.
Theo van Toor, griffier

 

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek brief Nagorno Karabach voor AO RBZ van aanstaande dinsdag

    Te behandelen:

    Loading data