Algemeen overleg : CBR - omgezet in een schriftelijk overleg op 1 oktober 2020

De vergadering is geannuleerd

30 september 2020
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
AO wordt omgezet in SO op donderdag 1 oktober 2020
 

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
    minister van Infrastructuur en Waterstaat