Commissievergaderingen

Maandag 29 juni 2020

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Mestbeleid - zal plaatsvinden na het zomerreces

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Consulaire Zaken

Notaoverleg
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights to be held by videoconference

Vergadering
Videobijeenkomst (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verkenning governance Commissariaat voor de Media

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Besloten digitale technische briefing over vervolg van de CPB-publicatie Zorgkeuzes in Kaart (ZiK 2020)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Oude zaal

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie - Bureauvergadering per Videoverbinding

Vergadering
videovergadering via Pexip (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake steunmaatregelen KLM

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Steunmaatregelen KLM

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Spoorordening

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behandeling Vierde ISB EZK inzake noodpakket banen en economie 2.0

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Inburgering

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 21:00 uur

Staat van de Europese Unie 2020

Notaoverleg
Plenaire zaal Tweede Kamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Situatie kinderen in Syrie door Save the Children (videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Spoorordening (uitgesteld tot september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afhandeling antwoorden feitelijke vragen Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Benelux Parlement - vergadering van het Permanent Comité via Videoconferentie

Vergadering
via Zoom (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Cure (eerste termijn Kamer)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal