Commissievergaderingen

Donderdag 19 december 2019

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Werkbezoek aan Parijs d.d. 8-10 januari 2020

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om morgen een algemeen overleg te houden over hooggebergtebehandeling bij mensen met ernstig refractair astma

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Maatschappelijke opvang (verplaatst naar middag i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Procedurevergadering Contactgroep Verenigde Staten

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering verplaatst naar woensdag 18 december 13.30 uur.

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein - 34477-67

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35348)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)(35349)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Strategische inzet EU 2020-2024 - 32620-239 (verplaatst naar 15 januari 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering tot 15:00 uur

E-mailprocedure

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Kernwapenbeleid - VERPLAATST NAAR DONDERDAG 16 JANUARI 2020

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Maatschappelijke opvang (direct aansluitend op de stemmingen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma

Algemeen overleg
Thorbeckezaal