Algemeen overleg : Maatschappelijke opvang (direct aansluitend op de stemmingen)

De vergadering is geweest

19 december 2019
15:30 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • K. Regterschot (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over veiligheid in woonzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Plan terugdringen dakloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Terugdringen van dakloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de uitvoering van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data