Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg politie op 19 december 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2019, over Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten