Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg politie op 19 december 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Concept verslag Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten