Algemeen overleg

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Algemeen overleg: "Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) op 19 december 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2019, over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) en het Plan van Aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Te behandelen: