Debat geweest
19 december 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 19 december 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 19 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Europees Parlement, namens Parliament of Croatia, voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 19-20 januari 2020
10
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019 (Kamerstuk 21501-02-2091)

Te behandelen:

12
13
Notitie kennisagenda 2020
14
Notitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie
15
Notitie voorbereiding algemeen overleg EU-informatievoorziening
16
Notitie bilaterale dialoog met Poolse parlementariërs
19
Nieuwe EU-voorstellen
20
Bijeenkomsten van de (Europese) Raad onder Kroatisch EU-voorzitterschap

Details

Naast de maandelijkse Raad Algemene Zaken worden er onder het Kroatisch EU-voorzitterschap twee extra (Europese) Raadsbijeenkomsten georganiseerd die op het terrein van de commissie Europese Zaken liggen:

1. Formele Cohesieraad d.d. 26 mei 2020

Besluit (1): Algemeen overleg Cohesieraad met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat plannen in de week van 19-20 mei 2020.

2. Informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6-7 mei 2020 (meireces)

Besluit (2): De voorzitter machtigen om namens de commissie bij de Regeling van Werkzaamheden een plenair debat aan te vragen, te plannen in de week voor het meireces (21-23 april 2020).

Noot: Alleen debatten voorafgaand aan formele Europese Toppen worden standaard ingepland in de plenaire agenda; voor informele Toppen dient separaat een debat bij de Regeling van Werkzaamheden te worden aangevraagd.
 
21
Nog te ontvangen brieven

Details

Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.
Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.

Besluit: Ter informatie.
22
Verzoek van ministerie inzake planning AO Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020

Details

Wegens een aangepaste planning van een buitenlands werkbezoek verzoekt het ministerie van Buitenlandse Zaken om het AO Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020, thans gepland op dinsdag 21 januari, te verplaatsen naar woensdag 15 of donderdag 16 januari 2020.

Besluit (1): Verwachte deelname op beide data schriftelijk inventariseren.

Noot: Na inventarisatie is gebleken dat de meeste leden op donderdag 16 januari 2020 beschikbaar zijn; het algemeen overleg wordt daarmee op die datum gepland.

Besluit (2): De commissie houdt de mogelijkheid open om, als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, een nader schriftelijk overleg te plannen (met als inbrengtermijn dinsdag 21 januari 2020 om 16.30 uur).
 
23
Commissie-agenda

Details

08/10-01-2020 werkbezoek aan Parijs
15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening
16-01-2020 16:30 - 19:30 AO Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit (nieuwe datum)
19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb
23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
30-01-2020 10:30 - 14:00 ambassadeursconferentie (nieuw)
09/11-02-2020 werkbezoek aan Skopje, Noord-Macedonië (nieuw)
13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020
05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15/17-03-2020 werkbezoek aan Sarajevo, Bosnië-Herzegovina (nieuw)
17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020
23-03-2020 werkbezoek aan Brussel (nieuw)
26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
meireces 2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije (tentatief)
06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan (gewijzigde datum)
14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid (nieuw)
24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie (onder voorbehoud)
02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020
Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020
Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020
Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)
Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Besluit (1): De commissie besluit de planning voor de werkbezoeken naar Brussel, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië en Hongarije vast te stellen (voor de data zie het overzicht hierboven).

Besluit (2): De commissie besluit Eurocommissaris Hahn (EU-begroting) te ontvangen voor een gesprek op donderdag 30 januari 2020 (indien hij beschikbaar is voor de Kamer).