Commissievergaderingen

Maandag 25 november 2019

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

MIRT

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 17:00 uur

OCW-begroting, onderdeel Media (verplaatst naar 11.00 uur)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 17:30 uur

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek vh lid Rudmer Heerema om met spoed een AO te organiseren i.v.m. uitspraak Raad van State inzake stopzetten financiering Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:15 - 14:15 uur

Implantaten

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om voor het rondetafelgesprek rechtshandhaving een extra spreker uit te nodigen, de heer Van Brummen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep PFAS

Gesprek
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Hernieuwd voorstel van het lid Lodders tot het houden van een besloten gesprek met de commissie-Donner

E-mailprocedure
(besloten)