Notaoverleg : MIRT

De vergadering is geweest

25 november 2019
10:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • C. Laçin (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  Respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 13 en 6; VVD 17 en 9; GL 10 en 5; CDA 13 en 6; SP 10 en 5; D66 13 en 6; PvdA 7 en 4; CU 5 en 3; PvdD 5 en 3; 50PLUS 5 en 3; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; FvD 3 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1 en 0,5.
 2. 2

  Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust en duurzaam

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Data in mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  1e Rapportage Rijkswegennet 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Herstart Besturingssysteem Maeslantkering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport ‘Veiligheid van op afstand bediende bruggen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken project Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Optimaliseren van het mobiliteitssysteem via MaaS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Goederenvervoeragenda

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gevolgen PAS-uitspraken voor snelheidsverhoging traject A2 Holendrecht - Maarssen en snelheidsverlaging

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gevolgen ingebrekestelling mer-richtlijn op lopende projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Procedurewijziging A4 Burgerveen-N14

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen renovatie Wantijbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vertraging en extra hinder renovatie Wantijbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  MIRT Overzicht 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Instandhouding Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 juni 2019, over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Internationale nachttrein per dienstregeling 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over de effecten van de Beter Benutten-maatregelen op de Noordelijke Maaslijn (Kamerstuk 35000-A-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Project Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpak renovatie Wantijbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Mobiliteitsbeeld 2019’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en stand van zaken Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data