Notaoverleg

MIRT

Notaoverleg: "MIRT"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie notaoverleg MIRT d.d. 25 november
Stenogram
Download MIRT (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden:

Details

Respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 13 en 6; VVD 17 en 9; GL 10 en 5; CDA 13 en 6; SP 10 en 5; D66 13 en 6; PvdA 7 en 4; CU 5 en 3; PvdD 5 en 3; 50PLUS 5 en 3; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; FvD 3 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1 en 0,5.
32
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: