E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om voor het rondetafelgesprek rechtshandhaving een extra spreker uit te nodigen, de heer Van Brummen

De vergadering is geweest

25 november 2019
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,

Bijgevoegd is het verzoek van het lid Van Dam om voor het rondetafelgesprek rechtshandhaving een extra spreker uit te nodigen. Het betreft de heer van Brummen. Hij is het Nederlandse lid in de Raad van toezicht van de Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR), de stichting die middels een Onderlinge Regeling inzake de ICT-voorziening in de rechtshandhavingsketen e.v. (Staatscourant nr. 2008 3 februari 2012) geformaliseerd is. Voor verdere informatie wordt naar onderstaand e-mailbericht verwezen.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 25 november 2019 om 12:00 uur te laten weten of u kunt instemmen met dit voorstel.
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure*.


Met vriendelijke groet,
Mr. T.N.J. (Tim) de Lange
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om voor het rondetafelgesprek rechtshandhaving een extra spreker uit te nodigen

    Te behandelen:

    Loading data