Commissievergaderingen

Donderdag 27 juni 2019

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Vergaderingen te Den Haag i.v.m. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Werkbezoek
Eerste en Tweede Kamer

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Fiscale beleidsagenda 2019

Algemeen overleg
Troelstrazaal
Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Woonfraude

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (verplaatst naar 17.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politieonderwijs en onderzoek

Algemeen overleg
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Uitreisverbod SP-fractievoorzitter Eindhoven

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

IVD-aangelegenheden (AO wordt tot nader order uitgesteld tot na het zomerreces 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Bloedvoorziening (algemeen overleg is omgezet naar schriftelijk overleg op 5 september a.s.)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg (tweede termijn) (verplaatst naar 2 juli)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 4 en 5 juli 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Decharge verlening financieel beheer BZK 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Begeleidingsgroep schadeafhandeling Groningen (Schoutenkamer)

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep ontwikkeling en aanpak wachttijden en wachtlijsten in de zorg

Gesprek
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Leven Lang Ontwikkelen

Vergadering

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

(lokale) Democratie/ Demonstratie/ Nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Pakketbeheer (verplaatst naar 26 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda Rusland

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep schulden

Vergadering
Kuyperkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Wijkverpleging (verplaatst naar 11 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie (34904)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

(Her)publicatie Wob-verzoeken Syrië

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG) (30196-651)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Jessica Cox, Director Nuclear Policy NAVO, inzake kernwapenbeleid

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de leden Middendorp (VVD) en Van Eijs (D66) om de antwoorden in het schriftelijk overleg gestelde vragen m.b.t. Renovatie Binnenhof uiterlijk 1 juli 2019 naar de Kamer te sturen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Veranderopgave inburgering

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Reactie berichtgeving Syrië-ganger en NLA-programma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019 - duur van het algemeen overleg verlengd en AO is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 21:00 uur

Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019 - is verplaatst naar 2 oktober 2019

Algemeen overleg
(verplaatst)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 22:00 uur

Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 20:15 - 21:15 uur

Gesprek met Britse delegatie inzake onderzoek naar alternatieve arrangementen voor backstop Brexit

Bijzondere procedure
(besloten)