Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (verplaatst naar 17.00 uur)

Algemeen overleg: "Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (verplaatst naar 17.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 27 juni 2019
HERZIENE CONVOCATIE
tijdstip AO gewijzigd i.v.m. plenaire
debatten

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024, 27-6-2019