Algemeen overleg : Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (verplaatst naar 17.00 uur)

De vergadering is verplaatst

27 juni 2019
10:00 - 14:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
tijdstip AO gewijzigd i.v.m. plenaire
debatten

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlage