27
jun
Besloten debat
27 juni 2019 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 4 en 5 juli 2019

Inbreng schriftelijk overleg: "Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 4 en 5 juli 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg 27 juni 2019 t.v.v. de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 4 en 5 juli 2019.; agendapunten toegevoegd

Agendapunten

1
Indien één van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 4 en 5 juli 2019, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 2 juli 2019