Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie (34904)

De vergadering is geweest

27 juni 2019
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

    Te behandelen:

    Loading data