Commissievergaderingen

Woensdag 26 juni 2019

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Vergaderingen te Den Haag i.v.m. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Werkbezoek
Eerste en Tweede Kamer

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:15 - 09:45 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Ministerie SZW - Wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Dhr. Koen Davidse, Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Spoedzorg LUMC/Bronovo

Algemeen overleg
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek brief uitvoering motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Terrorisme en extremisme

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 10:45 uur

Aanbieding door de BoargerAksjegroep 'Sis Tsiis' van een petitie in de vorm van een ontwerp voor een Fries politie uniform in het kader van de door de Ried fan de Fryske Beweging gevraagde zichtbaarheid van het...

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

SER - Advies over Statushouders en werk: 'Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers'

Technische briefing
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:15 - 13:00 uur

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar fiscale stimulering elektrisch rijden

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

FNV Ridersunion - Rapport "Riders verdienen beter"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Wadden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Eerstelijnszorg (verplaatst naar 3 juli)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Pakketbeheer

Algemeen overleg
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met IOB over studie 'Ontwikkeling en migratie'

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten - 35204

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kinderen van geëxecuteerden in Indonesië

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8 juli 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Tbs

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2019 in verband met verlenging van de werkingsduur - 29282-364

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep extern onderzoek taken en functies Europese Commissie

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

William Hill (Wilson Center Washington) inzake verhouding met Rusland

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Staat van de Volkshuisvesting (AO wordt tot nader order uitgesteld i.v.m. samenloop met het plenaire debat over de Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985) )

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kabinetsreactie op AIV-advies inzake kernwapens

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep "Veranderende arbeidsmarktbeleid"

Vergadering
Zandtkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Wmo

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Uitreisverbod SP-fractievoorzitter Eindhoven VERPLAATST naar donderdag 27 juni 10.00 uur

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 21:30 uur

Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal