Algemeen overleg

Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

Algemeen overleg: "Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) "Deze vergadering is geweest
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Friese Taal op 26 juni 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten