Debat geweest
26 juni 2019 | 09:15 - 09:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties "Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties 26 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 26 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

6
Verslag van een werkbezoek aan Washington D.C. op 24 en 25 april 2019 over e wederopbouw van Sint Maarten en over de impact van de situatie in Venezuela op het Caribische deel van het Koninkrijk

Te behandelen:

16
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-IV)

Te behandelen:

19
Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht ‘Koninkrijk onder supervisie Raad van Europa voor schending mensenrechten’

Te behandelen:

25
Beantwoording houdende een vraag commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

Te behandelen:

26
Stafnotitie jaarverslag 2018 Begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds
27
Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie
28
Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies
29
mogelijke data rondom IPKO januari 2020 (bespreking in beslotenheid)

Details

Besluit: de planning wordt verder ter hand genomen.
30
Verzoek van het lid Bosman (VVD) voor een onderzoek van de ARK naar specifieke uitkeringen van de Nederlandse Rijksoverheid op de BES-eilanden, voortbordurend op een eerder idee om dit met betrekking tot specifieke uitkeringen op LNV-gebied.

Te behandelen:

31
De commissie stemt in met de voorgestelde data voor de procedurevergaderingen van de commissie KR, te weten:

Details


11 september 2019 (eenmalig van 11.30-12.00 uur)
16 oktober 2019
13 november 2019
11 december 2019

Verder alle woensdagen van 13.00-13.30 uur