Algemeen overleg

Passend onderwijs

Algemeen overleg: "Passend onderwijs"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Passend onderwijs, 26-6-2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over passend onderwijs

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten