Algemeen overleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

26 juni 2019
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang en evaluatie passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint hoe voorkomen wordt dat samenwerkingsinitiatieven op zorgboerderijen mislukken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport "Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift antwoord op de brief van Stichting Bloemfleur m.b.t. financiële middelen voor zorg en onderwijs bij Acato

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake de rapportage 'Monitor passend onderwijs. Leerkrachten basisonderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken thuiszitters

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de Enquête ‘Vijf Jaar Passend Onderwijs’ van de Algemene Onderwijsbond

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over buitenschoolse opvang voor leerlingen op het speciaal basisonderwijs (sbo)

  Te behandelen:

  Loading data