Commissievergaderingen

Donderdag 11 april 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 08:00 - 09:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Dierproeven - tijd waarop het algemeen overleg aanvangt is gewijzigd; wordt 10.45 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

contactgroep Frankrijk

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Klimaattafel Industrie

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 15 april 2019 (Geannuleerd; omgezet naar een schriftelijk overleg 10 april 2019 om 12.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Dierproeven

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Aanbieding rapport 'Van wie is de privacy eigenlijk?' van de Nationale ombudsman

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:45 - 13:45 uur

Dierproeven - tijd waarop het AO aanvangt is opnieuw gewijzigd naar 10.00 uur.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs

Gesprek
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanscherping handhavingsmogelijkheden slotmisbruik

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek lid Agema (PVV) om reactie op berichtgeving inzake uitbraak bof in Utrechtse studentenhuizen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Toelichting Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) op jaarverslag 2018

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Aanpak van radicalisering

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Circulaire Economie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:45 uur

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Besloten gesprek met het College financieel toezicht (Cft)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Taxaties voor woningaankoop (32847-501) (conform de besluitvorming in de e-mailprocedure is deze activiteit geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken (29279-496)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

GGZ (uitgesteld in verband met samenloop met plenaire schema)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Handelsregisterwet

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:15 - 17:30 uur

Modernisering Wet op de lijkbezorging

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Informele Cohesieraad d.d. 12 april 2019 (is verplaatst naar 9 april 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

contactgroep België

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Kennismakingsbijeenkomst bij de nieuwe Belgische ambassadeur

Werkbezoek
Residentie van de Ambassadeur van België, Jacob Catslaan 14, 2517 KB Den Haag (besloten)