Gesprek : Toelichting Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) op jaarverslag 2018

De vergadering is geweest

11 april 2019
12:30 - 13:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
  • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
  • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
  • R. Bisschop (SGP)
  • L.A. de Lange (VVD)
  • H.P.M. Hijink (SP)

Agendapunten

  1. 1

    Toelichting door de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) op het jaarverslag 2018.