Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 april 2019
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  Wo 24-04-2019 16.30 - 17.30 Gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Macedonië over NAVO-toetreding (samen met Cie. Europese Zaken)
  do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 06-05-2019 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  di 14-05-2019 13.45 - 14.00 Petitie Tamil Forum inzake Srilanka
  do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 19-06-2019 18.00 - 20.30 Wetgevingsoverleg jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken over 2018
  do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  wo 03-07-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  wo 04-09 t/m vr 06-09 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
  di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

   Te agenderen plenaire debatten:
  22. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
  39. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
  57. Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen (Van Ojik):debat is (ovb) gepland op 24 april 2019.

  18. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu)

  22. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
  23. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
  30. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
  54. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
  58. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
  78. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
 3. 3

  Uitnodiging Simulatie Politieke Besluitvorming bij Defensie

 4. 4

  Uitnodiging Verkhovna Rada (Parlement van Oekraïne) voor bezoek aan Oekraïne i.h.k.v. promotie van de bilaterale relatie, bij voorkeur in juni 2019.

 5. 5

  Verbeteren informatiebeveiligingskader Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Actuele situatie in Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift reactie op burgerbrief m.b.t. VN-verdrag inzake immuniteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de internationale conferentie over de "Effective Nuclear and Radiation Regulatory Systems", te Den Haag, Nederland, 4-7 november 2019; Wenen, 27 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 27 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting; Santo Domingo, 25 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 8 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de Jaarlijkse zitting 2018 van de Parlementaire Assemblée van de NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2019Z06792 Aan minister Buza - inbreng strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada 04-04-2019
  2019Z06197 Aan minister Buza - verzoek toelichting initiatief Bijsturing veranderingsgerichte NLse conflictpreventie inzet 28-03-2019
  2019Z05215 Aan minister Buza - moord op IKON-journalisten 15-03-2019
 19. 19

  Verzoek kabinetsreactie EU-China Top

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel algemeen overleg actuele situatie Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek brief minister Buitenlandse Zaken inzake Sudan.

  Te behandelen:

  Loading data