Algemeen overleg : Circulaire Economie

De vergadering is geweest

11 april 2019
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Inspraak eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies gezondheidsraad "Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Programma Van Afval naar Grondstof

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bestuurlijk overleg kleine plastic flessen in het zwerfafval en de RWS monitoring

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afval uit kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Plastic Pact NL

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen en toezeggingen inzake het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage RWS monitoring kleine plastic flessen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023 (Kamerstuk 32852-76)

  Te behandelen:

  Loading data