Algemeen overleg : Dierproeven

De vergadering is geweest

11 april 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
5e HERZIENE CONVOCATIE
(tijd waarop het algemeen overleg aanvangt is gewijzigd, was 10.45 uur)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Kosten 2018 Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken moties en toezeggingen najaar 2018 (het deel uit de brief over het RDA-advies dierproeven ten behoeve van de veehouderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over het terugkomen op en afzwakken van de ambitie om koploper proefdiervrij innovatie in 2025 te zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de media-aandacht omtrent toekenning van een projectvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek met apen in het BPRC

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het ambitieplan van het BPRC en de verkenning bundeling proeven met apen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage transitie proefdiervrije innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 'Zo doende 2017' en moties en toezeggingen inzake dierproeven

  Te behandelen:

  Loading data