Algemeen overleg

Dierproeven

Algemeen overleg: "Dierproeven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie algemeen overleg Dierproeven op 11 april 2019; tijd gewijzigd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 april 2019, over Dierproeven

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Stand van zaken moties en toezeggingen najaar 2018 (het deel uit de brief over het RDA-advies dierproeven ten behoeve van de veehouderij)

Te behandelen:

3
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over het terugkomen op en afzwakken van de ambitie om koploper proefdiervrij innovatie in 2025 te zijn

Te behandelen: