Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 april 2019
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
  • 17-04-2019 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Nieuwe kansen en handelspartners
  • 18-04-2019 11.30 - 13.00  Gesprek Directeuren SRGR en hiv/aids organisaties over tussentijdse resultaten SRGR partnerschappen
  • 24-04-2019 10.00 - 11.30  Delegatievergadering werkbezoek Colombia
  • 24-04-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Handelsbevordering -> Gezien de agenda van de minister en de Europese verkiezingen op 23 maart is het niet mogelijk gebleken dit AO te verplaatsen naar de 2e week na het meireces. Het AO zal blijven staan op 24 april. 
  • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
  • 04-05 t/m 11-05  Werkbezoek  Colombia   
  • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking   
  • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
  • 16-05-2019 14.00 - 15.00  Gesprek met Eurocommissaris Kattainen (nieuw ingepland)
  • 21-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel
  • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
  • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg initatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda
  • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering 
  • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
   Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  • 1. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 59. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 84. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHA-OS)
 3. 3

  Verzoek van de coalitie Building Change om in een gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de SDG-toets toe te lichten

 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Van Haga ‘Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederlandse inzet bij de Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep van 11 tot en met 13 april 2019 in Washington

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning Global Parliamentary Conference Wereldbank & IMF op 8 en 9 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nieuw beleidskader humanitaire hulp en indicatieve planning noodhulp 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar is door het verlies aan biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Discussienota Naar een duurzaam Europa in 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstaande brieven aan bewindspersonen

  • 2019Z06632  Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen onderzoeksrapport IMVO d.d. 02-04-2019 
  • 2019Z06180  Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie rapport Stop the War on Children d.d. 28-03-2019 
  • 2019Z05355  Aan min. BuHa-OS - verzoek termijn openbaar maken informatie Mali d.d. 14-03-2019 
  • 2019Z04467  Aan min. BuHa-OS - aanbieding feitelijke vragen Internationaal financieren in perspectief d.d. 06-03-2019 
  • 2019Z01322  Aan min. BuHa-OS - Verzoek stand van zaken brief IMVO maatregelen cacao-sector d.d. 25-01-2019 
  • 2019Z01323  Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019 -> rappel
 14. 14

  Verzoek appreciatie rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers

  Te behandelen:

  Loading data