Debat geweest
11 april 2019 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie BuHa-OS d.d. 11 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHaOs 11 april

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 17-04-2019 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Nieuwe kansen en handelspartners
 • 18-04-2019 11.30 - 13.00  Gesprek Directeuren SRGR en hiv/aids organisaties over tussentijdse resultaten SRGR partnerschappen
 • 24-04-2019 10.00 - 11.30  Delegatievergadering werkbezoek Colombia
 • 24-04-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Handelsbevordering -> Gezien de agenda van de minister en de Europese verkiezingen op 23 maart is het niet mogelijk gebleken dit AO te verplaatsen naar de 2e week na het meireces. Het AO zal blijven staan op 24 april. 
 • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
 • 04-05 t/m 11-05  Werkbezoek  Colombia   
 • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking   
 • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 16-05-2019 14.00 - 15.00  Gesprek met Eurocommissaris Kattainen (nieuw ingepland)
 • 21-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel
 • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg initatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda
 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering 
 • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Nog te agenderen plenaire debatten:
 • 1. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 59. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 84. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHA-OS)
3
Verzoek van de coalitie Building Change om in een gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de SDG-toets toe te lichten
8
10
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar is door het verlies aan biodiversiteit

Te behandelen:

13
Stafnotitie - Wetgevingsrapport Goedkeuring van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten
14
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 • 2019Z06632  Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen onderzoeksrapport IMVO d.d. 02-04-2019 
 • 2019Z06180  Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie rapport Stop the War on Children d.d. 28-03-2019 
 • 2019Z05355  Aan min. BuHa-OS - verzoek termijn openbaar maken informatie Mali d.d. 14-03-2019 
 • 2019Z04467  Aan min. BuHa-OS - aanbieding feitelijke vragen Internationaal financieren in perspectief d.d. 06-03-2019 
 • 2019Z01322  Aan min. BuHa-OS - Verzoek stand van zaken brief IMVO maatregelen cacao-sector d.d. 25-01-2019 
 • 2019Z01323  Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019 -> rappel