Commissievergaderingen

Donderdag 7 maart 2019

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.

Werkbezoek
Parlement Roemenië

contactgroep België

Tijd vergadering 09:30 - 09:45 uur

Constituerende vergadering

Constituerende vergadering
Klompezaal

contactgroep België

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:05 uur

Werkende armen

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Boa's

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - verplaatst naar 28 maart 2018

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mijnbouw/Groningen (verplaatst naar 21 maart 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Wetenschapsbeleid (verplaatst naar 14 mei)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Dutch Fund for Climate and Development (DFCD) (Samengevoegd met AO Handelsbevordering van 24 april 2019)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Werkbezoek Colombia

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toekomstbeeld openbaar vervoer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Toekomst EU Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Renovatie Binnenhof

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Leefomgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering toezeggingen en motie trustsector

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Vrouwen in het openbaar bestuur

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Werking wajong-beoordeling en kwaliteitsborgingsysteem UWV

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

E-MAILPROCEDURE] EUZA - Minister van J&V uitnodigen bij AO Rechtsstatelijkheid in de EU (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)