Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 maart 2019
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 11 en wijziging agendapunt 15

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • S. Karabulut (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verwerving technisch ontwerp programma ‘Grensverleggende IT’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief aan de gemeenteraad van Buren inzake veiligheid en overlast laagvliegroutes helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie OvV-rapport ‘Draadaanvaring Apache-helikopter tijdens nachtvliegen’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nadere reactie op verzoek commissie over het bericht “Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Dodelijk ongeval hitteletsel KMar september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen van het MIVD Jaarplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 13 en 14 februari 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Veteranenombudsman over de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen (MIP)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over het bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Chroom-6 bij Defensie van 7 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitnodiging Ministerie van Defensie voor medaille-uitreiking aan militairen die uitgezonden zijn geweest bij missies in Afrika, Azië en Midden-Oosten d.d. 14 maart 2019

 13. 13

  Verzoek om een gesprek inzake nog te ontvangen jaarverslag 2018 Veteranenombudsman

  Gesprek plannen op 16 mei van 15.00 tot 16.00 uur.
 14. 14

  Werkzaamheden van de commissie

  • 07-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 08-03-2019 11.30 - 12.30  Gesprek met Defensiemedewerksters ihkv Internationale vrouwendag
  • 12-03-2019 18.00 - 22.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie (spreektijd: 6 minuten)
  • 14-03-2019 09.00 - 13.00  Medaille-uitreiking militairen uitgezonden missies Afrika, Azië en Midden-Oosten  
  • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO   
  • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 25-04-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie (nieuwe datum) (spreektijd: 4 minuten)
  Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019      
  • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad   
  • 13-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  COID (DOSCO) (nieuwe datum, was 17 mei)
  • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 16-05-2019 15.30 - 16.30  Gesprek  Veteranenombudsman  (nieuw ingepland)
  • 20-05-2019 18.00 - 20.00  Werkbezoek  Duits korvet   
  • 22-05-2019 13.00 - 14.00  Gesprek  Top Defensie Vorming   
  • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering
  • 19-06-2019 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland)   
  • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)    
  • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019       
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS) 
  18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
  • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland) 

  Ongeplande activiteiten:
  • Gesprek IMG 
  • Gesprek IGK   
  • Gesprek  MIVD
  • Algemeen overleg  IMG/IGK   
  • Algemeen overleg  IT Defensie  
  • Algemeen overleg  MIVD    
  • Notaoverleg  Veteranen    
  • Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties 

  Plenaire activiteiten:
  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertig-ledendebat; Kerstens)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)
  • Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens)
  • Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie (Kerstens)