Debat geweest
7 maart 2019 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 11 en wijziging agendapunt 15

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 7 maart 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 7 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Nadere reactie op verzoek commissie over het bericht “Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video”

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over het bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’

Te behandelen:

12
Stafnotitie - aanpassing uitgangspuntennotitie F-35
13
Uitnodiging Ministerie van Defensie voor medaille-uitreiking aan militairen die uitgezonden zijn geweest bij missies in Afrika, Azië en Midden-Oosten d.d. 14 maart 2019
14
Verzoek om een gesprek inzake nog te ontvangen jaarverslag 2018 Veteranenombudsman

Details

Gesprek plannen op 16 mei van 15.00 tot 16.00 uur.
15
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 07-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 08-03-2019 11.30 - 12.30  Gesprek met Defensiemedewerksters ihkv Internationale vrouwendag
 • 12-03-2019 18.00 - 22.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie (spreektijd: 6 minuten)
 • 14-03-2019 09.00 - 13.00  Medaille-uitreiking militairen uitgezonden missies Afrika, Azië en Midden-Oosten  
 • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO   
 • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 25-04-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie (nieuwe datum) (spreektijd: 4 minuten)
Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019      
 • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad   
 • 13-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  COID (DOSCO) (nieuwe datum, was 17 mei)
 • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 16-05-2019 15.30 - 16.30  Gesprek  Veteranenombudsman  (nieuw ingepland)
 • 20-05-2019 18.00 - 20.00  Werkbezoek  Duits korvet   
 • 22-05-2019 13.00 - 14.00  Gesprek  Top Defensie Vorming   
 • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering
 • 19-06-2019 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland)   
 • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)    
 • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019       
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS) 
18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
 • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland) 

Ongeplande activiteiten:
 • Gesprek IMG 
 • Gesprek IGK   
 • Gesprek  MIVD
 • Algemeen overleg  IMG/IGK   
 • Algemeen overleg  IT Defensie  
 • Algemeen overleg  MIVD    
 • Notaoverleg  Veteranen    
 • Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties 

Plenaire activiteiten:
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertig-ledendebat; Kerstens)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)
 • Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens)
 • Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie (Kerstens)