Algemeen overleg : Renovatie Binnenhof

De vergadering is geweest

7 maart 2019
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie inzake extra informatie over de ontvangen tweede rapportage project Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tweede rapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kostenbeheersing bij bijzondere huisvestingsprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken rondom de renovatie van het Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data