Algemeen overleg

Renovatie Binnenhof

Algemeen overleg: "Renovatie Binnenhof"Deze vergadering is geweest
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Renovatie Binnenhof 7 maart 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 maart 2019, over renovatie Binnenhof

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten