Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

7 maart 2019
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken van het beleid inzake geuremissies uit stallen en over een aantal aspecten van de stalbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Visie op duurzaam hergebruik van grond

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Diepe plassen, Thermisch gereinigde grond en Barneveld

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Teunissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018, over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Quickscan financiële zekerheidsstelling van het IPO

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  WHO-rapport “Environmental Noise Guidelines for the European Region”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Negende monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Omgang met drukregistratievoorziening vanaf 1 januari 2019 bij neerwaarts spuiten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaam Vervoer van 19 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Effecten van handhaving ILT bij bodemenergiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nederlandse National Portfolio for Action on Environment and Health

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Concept NEC programma

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vervolgonderzoek TNO naar verhoogde NOx-uitstoot oudere benzineauto's en reactie ‘Duitse dieselakkoord’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Joint report on air qualitý', een gezamenlijk Engelstalig rapport van zestien rekenkamers over het luchtkwaliteitsbeleid in de betreffende landen en in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake overzicht schaalgrootte problemen in verschillende gemeenten met verontreinigde grond

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Preventie milieubelastende stoffen autobanden en rubbergranulaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Plan van aanpak controle roetfilters

  Te behandelen:

  Loading data