Commissievergaderingen

Woensdag 21 november 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - Twelve Plus - Seminar on the Achievement of the SDGs for the Parliaments of the Twelve Plus Geopolitical Group and East Asia

Werkbezoek
Jerusalem, Israel (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Brexit-akkoord

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Hoofd UNDP, dhr. Achim Steiner

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Brief aan het mbo over het bestuursakkoord MBO

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep videoconferentie met Finse parlementariërs

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Videoconferentie met delegatie van het Finse parlement over ontwikkeling EMU

Gesprek
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Mrs. Tatiana Molcean, Moldavische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Werkbezoek Berlijn

Delegatievergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering (direct aansluitend aan de procedurevergadering)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Dr. Alireza Jahangiri, Ambassador of the Islamic Republic of Iran (verplaatst naar 12 december 2018)

Gesprek
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Werkgroep adviesaanvraag niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen VERGADERING VERPLAATST NAAR DONDERDAG 22 november 13.30-14.00 uur

Vergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep RTG arbeidsparticipatie van vrouwen en mogelijkheden om potentieel beter te benutten

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om een kabinetsreactie inzake de open brief van het Groninger Gasberaad

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep werkzaamheden Rijksuitgaven

Vergadering
Oudkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisvraag mestwetgeving en mestkringlopen (Lodders en Bromet)

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 13:00 uur

E-mailprocedure: tijdstip procedurevergadering

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wapenexportbeleid (verplaatst naar 22 november 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 20:00 uur

Rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingverdrag tussen Nederland en Algerije

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 29 en 30 november 2018 (geannuleerd: wordt omgezet in schriftelijk overleg: 22 november 2018)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Transportraad d.d. 3 december

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal