Debat geweest
21 november 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 21 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 21 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging voor feestelijke opening op vrijdag 7 december 2018 (vanaf 11.30 uur) van de rechtstreekse treinverbinding Aachen-Maastricht
23
37
Geplande commissieactiviteiten tot aan het krokusreces

Details

21-11-2018 14.30 - 16.30 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid NB: uitgesteld tot kort na het kerstreces
26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
28-11-2018 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Veiligheidsaspecten van de arbeidsomstandigheden in de luchtvaartsector
28-11-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag Aanvullingswet geluid Omgevingswet
28-11-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
04-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Geplande laagvliegroutes over provincies Gelderland, Overijssel, Friesland, ten gevolge van de uitbreiding van Vliegveld Lelystad
04-12-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
Ten behoeve van het groot project ERTMS zal een stafnotitie worden verspreid.
05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
05-12-2018 11.15 - 16.15 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
11-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Helmplicht voor de snorfiets
13-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
18-12-2018 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming
10-01 t/m vr 11-01           Werkbezoek Tweedaags werkbezoek aan een waterstoffabriek
De leden Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Sienot (D66), Kröger (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Stoffer (SGP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek dat nog openstaat voor inschrijving.
15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verbetering realisatie zero emissie busvervoer
16-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Internationaal Spoor
17-01-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
38
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34935 Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

2. Debatten
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
  Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
 • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
 • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018
 • Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
 • Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de norm voor schadelijk fijnstof
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
 • Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018

4. VAO's en VSO's
 • Niet van toepassing.
39
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om het algemeen overleg Externe veiligheid uit te stellen tot na het Kerstreces

Te behandelen:

41
Werkwijze ten aanzien van verzoeken aan bewindspersonen namens de commissie en de behandeling van het antwoord op schriftelijke vragen (n.a.v. besluit tijdens procedurevergadering van 3 oktober)
42
Werkwijze: het hanteren van een vuistregel ten aanzien van spreektijden voor de eerste termijn van AO's