Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

21 november 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging voor feestelijke opening op vrijdag 7 december 2018 (vanaf 11.30 uur) van de rechtstreekse treinverbinding Aachen-Maastricht

 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Reglement rijbewijzen / Arbeidstijdenbesluit experiment vrijstelling rijden met elektrische bedrijfsauto’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhang programma van eisen treinverbinding Eindhoven - Düsseldorf

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering van de Europese kwikverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidskader vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeken in het kader van vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op twee adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Startbeslissing MIRT-Verkenning Rottepolderplein

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  2e Rapportage Rijkswegennet van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vertraging openstelling Maasroute voor grotere binnenvaartschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering moties Luchtvaartbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst van vragen en antwoorden over het milieueffectrapport en de Regiegroep Belevingsvlucht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan over de werkelijke prijs van vliegtickets

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de luchtvaartmarkt tussen Amsterdam en Dubai

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Handhavingsrapportage Schiphol 2018-1

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage van de Auditdienst Rijk over de HSL-voortgangsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Beleidsdoorlichting openbaar vervoer en spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  APK-plicht voor snelle tractoren

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kritieke prestatie-indicatoren van het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de Letter of Intent Eurostar

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken van het beleid inzake geuremissies uit stallen en over een aantal aspecten van de stalbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag deelname Nederland aan de jaarlijkse VN-conferentie SDGs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  14de Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Fitness Check voor de Europese richtlijnen op het gebied van luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake strategisch actieplan batterijen van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag Milieuraad van 9 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift van de reactie op een brief van de gemeente Dongen over afval uit kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Appreciatie moties van het lid Kröger (GL) over een verbod op de winning van schaliegas en over permanente monitoring van het grondwater

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 7 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen commissie over het Meerjarenplan ILT 2019-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Inzicht besteding aanvullende middelen voor infrastructuur uit het regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda Transportraad 3 december 2018 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het krokusreces

  21-11-2018 14.30 - 16.30 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
  22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid NB: uitgesteld tot kort na het kerstreces
  26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
  Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
  28-11-2018 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Veiligheidsaspecten van de arbeidsomstandigheden in de luchtvaartsector
  28-11-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag Aanvullingswet geluid Omgevingswet
  28-11-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
  29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  04-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Geplande laagvliegroutes over provincies Gelderland, Overijssel, Friesland, ten gevolge van de uitbreiding van Vliegveld Lelystad
  04-12-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
  Ten behoeve van het groot project ERTMS zal een stafnotitie worden verspreid.
  05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  05-12-2018 11.15 - 16.15 Algemeen overleg Luchtvaart
  06-12-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoorordening
  06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
  06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
  11-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Helmplicht voor de snorfiets
  13-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
  18-12-2018 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming
  10-01 t/m vr 11-01           Werkbezoek Tweedaags werkbezoek aan een waterstoffabriek
  De leden Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Sienot (D66), Kröger (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Stoffer (SGP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek dat nog openstaat voor inschrijving.
  15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verbetering realisatie zero emissie busvervoer
  16-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Internationaal Spoor
  17-01-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 38. 38

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34935 Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

  2. Debatten
  • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
   Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
  • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
   Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018
  • Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
  • Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
   Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  • Dertigledendebat over de norm voor schadelijk fijnstof
   Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  • Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
  • Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
   Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018

  4. VAO's en VSO's
  • Niet van toepassing.
 39. 39

  Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om het algemeen overleg Externe veiligheid uit te stellen tot na het Kerstreces

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van de leden Van Eijs (D66) en Kröger (GL) voor een technische briefing Geluid op woensdag 28 november van 13.00 - 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data