Algemeen overleg : Transportraad d.d. 3 december

De vergadering is geweest

21 november 2018
14:30 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
4e HERZIENE CONVOCATIE
(tijdstip gewijzigd, was van 15 - 17 uur)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 2 minuten per fractie.

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Transportraad d.d. 3 december 2018 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO), dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 20 november a.s.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Transportraad 3 december 2018 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Transportraad van 7 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de Brexit op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken EU onderzoeken sociale dimensie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening EMSWe

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: eFTI – verordening electronic freight transport information

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling - Op weg naar een EU-strategie voor geautomatiseerde mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Aanbeveling veiligheidsnormen kleine passagiersschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: MFK - Verordening voor de realisatie van een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, de Connecting Europe Facility (CEF)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Mededeling - Europa in beweging; Duurzame Mobiliteit voor Europa: veilig, verbonden en schoon

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Verordening inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Wijziging van de Noordzee – Middellandse Zee corridor na de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data