Debat geweest
21 november 2018 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst Financiën - 21 november 2018
Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering Financiën - 21 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 7 november 2018 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
4
Pakket Belastingplan 2019 en ATAD1

Te behandelen:

11
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de vergoeding voor de voortijdige aanpassing van de debetrentevoet bij hypothecaire kredieten

Te behandelen:

13
Verslag van de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 op 11 t/m 13 oktober 2018 in Bali

Te behandelen:

17
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies en over het rapport inzake interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies: robuust en proportioneel’

Te behandelen:

18
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

19
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
23
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese Commissie
24
Bevindingen uit het besloten overleg over het werkprogramma rijksuitgaven in 2019

Details

  • In de procedurevergadering van 6 december 2018 kan besluitvorming plaatsvinden over de door de commissie uit te voeren activiteiten in het kader van het werkprogramma rijksuitgaven 2019. Daartoe wordt een stafnotitie opgesteld.
  • In de procedurevergadering van 21 november zijn de eerste bevindingen uit het overleg dat enkele leden hebben gehouden mondeling toegelicht. De leden Sneller en Leijten hebben zich bereid verklaard deel uit te maken van een projectgroep ter voorbereiding van de in verband met Verantwoordingsdag te organiseren activiteiten.
25
Verzoek Initiatiefgroep ING CEO TIME TO GO tot aanbieding petitie m.b.t. voorzitter van RvB ING d.d. 11 december 2018
26
Videoconferentie met Finse parlementariërs

Details

Besluit: Naar aanleiding van de op 21 november 2018 gehouden besloten videoconferentie met enkele Finse parlementariërs over de ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie, in het bijzonder naar aanleiding van de Italiaanse ontwerpbegroting, wordt de commissiestaf verzocht een notitie op te stellen over de mogelijkheid dat de Kamer een conferentie organiseert voor delegaties uit andere parlementen om over dit thema nader van gedachten te wisselen.
27
Aanbod Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te houden over een nog te publiceren onderzoek naar de gevolgen van de Brexit.

Details

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het aanbod voor een besloten technische briefing op 12 december 2018. Het exacte tijdstip moet nog worden bepaald.
Besluit: Onder de leden van de commissie en volgcommissies EUZA, EZK en LNV belangstelling voor deelname inventariseren.