Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

21 november 2018
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 7 november 2018 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 november 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Pakket Belastingplan 2019 en ATAD1

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep 19 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Pakket Belastingplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wet spoedreparatie fiscale eenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verdrag tussen Nederland en Costa Rica over douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdrag tussen Nederland en Belarus over douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de vergoeding voor de voortijdige aanpassing van de debetrentevoet bij hypothecaire kredieten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang van het besluit inzake de aanwijzing organisaties van openbaar belang

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 op 11 t/m 13 oktober 2018 in Bali

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1 november

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie evaluatie vrijstelling pleegvergoedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies en over het rapport inzake interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies: robuust en proportioneel’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 20. 20

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over fiches inzake de btw

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inzet voor de Ecofin-begrotingsraad van 16 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bevindingen uit het besloten overleg over het werkprogramma rijksuitgaven in 2019

  • In de procedurevergadering van 6 december 2018 kan besluitvorming plaatsvinden over de door de commissie uit te voeren activiteiten in het kader van het werkprogramma rijksuitgaven 2019. Daartoe wordt een stafnotitie opgesteld.
  • In de procedurevergadering van 21 november zijn de eerste bevindingen uit het overleg dat enkele leden hebben gehouden mondeling toegelicht. De leden Sneller en Leijten hebben zich bereid verklaard deel uit te maken van een projectgroep ter voorbereiding van de in verband met Verantwoordingsdag te organiseren activiteiten.
 24. 24

  Verzoek Initiatiefgroep ING CEO TIME TO GO tot aanbieding petitie m.b.t. voorzitter van RvB ING d.d. 11 december 2018

 25. 25

  Videoconferentie met Finse parlementariërs

  Besluit: Naar aanleiding van de op 21 november 2018 gehouden besloten videoconferentie met enkele Finse parlementariërs over de ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie, in het bijzonder naar aanleiding van de Italiaanse ontwerpbegroting, wordt de commissiestaf verzocht een notitie op te stellen over de mogelijkheid dat de Kamer een conferentie organiseert voor delegaties uit andere parlementen om over dit thema nader van gedachten te wisselen.
 26. 26

  Aanbod Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te houden over een nog te publiceren onderzoek naar de gevolgen van de Brexit.

  Besluit: De commissie heeft ingestemd met het aanbod voor een besloten technische briefing op 12 december 2018. Het exacte tijdstip moet nog worden bepaald.
  Besluit: Onder de leden van de commissie en volgcommissies EUZA, EZK en LNV belangstelling voor deelname inventariseren.