E-mailprocedure : E-mailprocedure: tijdstip procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 november 2018
13:00 uur
Commissie: Defensie
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft zojuist besloten om het AO inzake artikel 100 ISIS van a.s. donderdag met een half uur te verlengen en te beginnen om 9.30 uur, waardoor dit AO nu alsnog overlapt met de procedurevergadering van uw commissie. Omdat er dubbelingen in woordvoerderschappen zijn en er ook overigens mogelijk belangstelling van woordvoerders Defensie is om dit AO te volgen, stelt uw voorzitter voor om de procedurevergadering van uw commissie later a.s. donderdag te houden, en wel van 15.00 uur tot 15.45 uur.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk morgen (woensdag 21 november 2018)  om 13:00 uur te laten weten of u met het voorstel van uw voorzitter kunt instemmen. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure*.

Besluit: Het voorstel wordt gesteund door de fracties van VVD, CDA, PVV, GL en SP, zodat het voorstel is aangenomen. De procedurevergadering van uw commissie zal morgen (donderdag 22 november) dan ook plaatsvinden vanaf 15.00 uur.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Besluit: Het voorstel wordt gesteund door de fracties van VVD, CDA, PVV, GL en SP, zodat het voorstel is aangenomen. De procedurevergadering van uw commissie zal morgen (donderdag 22 november) dan ook plaatsvinden vanaf 15.00 uur.