Debat geweest
21 november 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 21 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 21 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Voorstel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) om een ontbijtbijeenkomst te organiseren over CRISPR-Cas

Te behandelen:

3
Verzoek Netwerk GRONDig, namens Coalitie van Kringloopboeren, tot aanbieding petitie om middelen ook beschikbaar te stellen voor initiatieven buiten conventionele instituten d.d. 11 december 2018
4
9
Gewijzigde Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw en plan van aanpak programma Kas als Energiebron voor de periode 2018-2020 voor de huidige klimaatopgave van de glastuinbouw

Te behandelen:

13
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over het bericht dat door klimaatverandering de insectenpopulatie in tropische regenwouden sterk afneemt

Te behandelen:

16
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details


Debatten
  • Debat over dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
18
Stafnotitie - Voorstel met begroting van de delegatie voor het bezoek aan de Internationale Grüne Woche (17-19 januari 2019)
19
Resultaat inventarisatie deelname technische briefing Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 22 november 2018 van 12.00 tot 13.00 uur

Details

Besluit: De technische briefing vindt doorgang.
Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld: Lodders (VVD), Weverling (VVD), Madlener (PVV), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GL), Moorlag (PvdA) en Ouwehand (PvdD, onder voorbehoud). 
Zie ook agendapunt 12.
20
Stafnotitie - Interpretatie uitspraak Europees Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
21
Verzoek van de minister van LNV om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 23 januari 2019 met een uur te verplaatsen van 14.00 tot 17.00 uur naar 15.00 tot 18.00 uur in verband met haar aanwezigheid bij het algemeen overleg Brexit

Details

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de minister.
29
32
Terugkoppeling besluitvorming vaste commissie voor VWS inzake gezamenlijke verkenning kennisthema Voedsel

Details

Besluit: Ter informatie. De vaste commissie voor VWS heeft in haar procedurevergadering van 21 november jl. besloten in te gaan op de uitnodiging van de commissie LNV om een verkennend gesprek te voeren over het kennisthema Voedsel met de voorbereidingsgroep. Vanuit de commissie VWS zullen de leden Slootweg (CDA), Diertens (D66) en Renkema (GL) deelnemen.